Aktuellt

Lagar i Sverige kring kemikaliehantering

Svensk kemikalielag är baserad på EU-lagstiftning och innehåller EU-förordningar och direktiv. EU-förordningarna gäller direkt för alla medlemsstater utan att ersätta dem med nationell lagstiftning. EU:

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt är något som påverkar alla företag som har anställd personal men vad säger egentligen arbetsrätten och hur påverkar det oss? Först och främst så