AMA kurser: VVS, Kyla & El

Bilden visar elekrikter. AMA El 19 har nu ersatts med AMA El 22 kurs samt AMA VVS och Kyla 19 kurs kurser har ersatts med AMA VVS och Kyla 22.

AMA VVS & kyla 19 kurs ersätts nu med AMA VVS & kyla 19 kurs samt AMA El 19 med AMA El 22. Att hålla sig uppdaterad mer rätt kunskaper inom AMA systemet blir därigenom allt viktigare.

Genom att följa det nya regelverkets riktlinjer kommer du enklare kunna utföra ett korrekt arbete med dina tekniska beskrivningar. AMA systemet har uppdaterats till en ny version, 2022. Du bör därför se över dina kunskaper så att du är uppdaterad med senaste regelverket.

Detta gäller framförallt om du gått en AMA utbildning enligt tidigare regelverk, eller ska gå en ny kurs. Det gäller således att hålla sig uppdaterad med de senaste kunskaperna som gäller inom VVS, kyla och el.

Olika typer av utbildningar kräver en erfaren utbildningssamordnare

Hos exempelvis fakurs.se kan du få mer inspiration och se över om du eller dina anställda behöver gå en ny utbildning.

Där finns exempelvis olika utbildningar som ABK 09 kurser, PLC utbildning, Maskinsäkerhets kurs, Facility management kurs, Hyresjuridik kurs, Arbete med spänning, Fastighetsekonomi kurs, AMS kurser och Entreprenadbesiktning kurser.

Det kan vara en liten utmaning att välja kurs, framförallt om du exempelvis är ny på jobbet eller oinsatt i ämnet. Att veta exakt vilken kurs som du eller dina anställda behöver utföra kan kräva lite hjälp.

Det kan exempelvis även vara svårt att veta i vilken ordning dessa kurser behöver utföras. Det kan därför många gånger förenkla hela processen genom att du kontakta din utbildningssamordnare direkt.

Har du en större grupp anställda som behöver utbildning samtidigt? Det kan många gånger löna sig, ur ett ekonomiskt samt ett miljömässigt perspektiv, med utbildning direkt på ditt företag.

Detta kan göras möjligt genom att föreläsaren kommer ut direkt till ert företag. Vilket även är en fördelaktig lösning om dem anställda har begränsade möjligheter att resa iväg på olika kurser.

AMA beskrivningsteknik kurser

Söker du en AMA utbildning som inte är knuten till ett specifikt AMA område så finns det AMA beskrivningsteknik kurser. Dessa AMA utbildningar lär dig mer om hur du ska formulera dig vid beskrivningar och hur du ska hantera regelverket kring AMA.

Entreprenadjuridik kurser

Det finns även olika typer av entreprenadjuridik kurser i olika nivåer som kan ge dig både grundläggande och mer avancerade kunskaper inom entreprenad juridik.

CE-Märkning kurser

Om du arbetar inom elområdet så är det bra att du utför en kurs inom maskinsäkerhet som en CE märkning kurs. Du lär dig genom denna CE märknings kurs samt vad som gäller för installation av olika maskiner- Du lär dig även mer om vad som gäller för just CE-märkta produkter och maskiner.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *