De tio budorden: Hur kristendomen formade Sveriges rättssystem

De tio budorden har legat till grund för den svenska lagstiftningen och ett par av dem är fortfarande relevanta i svensk lag. Även fast alla budorden inte är relevanta i rättssystemet idag så har de en stor betydelse i hur vi bör leva och behandla andra människor. Om man vill lära sig mer om kristendomens värderingar finns det gott om kristna böcker och böcker om teologi som kommer att ge dig en djupare förståelse.

Vilka av de 10 budorden återfinner vi i Svensk lag?

Ett av de tio budorden som återfinns i svensk lag är ”Du skall inte mörda” Detta står i det sjätte budordet och förbjuder att ta livet av en annan människa. Ett annat bud som är relevant i svensk lag är ”Du skall inte stjäla” Detta anges i det åttonde budordet och det förbjuder att ta en annan persons egendom utan dennes samtycke. Även ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa” Detta finns i det nionde budordet och förbjuder att ljuga eller ge falskt vittnesbörd i en domstol. Alla dessa budord är viktiga värderingar som kristna värnar om och de utgör grunden för svensk lag.

Vilka av de 10 budorden bör vi leva efter?

De bud som kristna bör leva efter är de som finns i Bibeln. Dessa bud lär oss hur vi ska älska Gud och vår nästa, och de utgör grunden för de kristna värderingarna. Vi bör försöka leva efter alla dessa bud, men det är inte alltid lätt att göra det. Vi bör fokusera på att leva efter de som är mest relevanta för oss och försöka förbättra vårt förhållande till Gud och andra genom våra goda handlingar.

Sammanfattningsvis kan man säga att de tio budorden har präglat svensk lag och många av dem är fortfarande aktuella idag. De ger en bra ram för hur vi ska leva våra liv och behandla andra människor. Om du vill lära dig mer om kristendomen och dess värderingar finns det gott om resurser tillgängliga som ger dig en djupare förståelse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *