Juridik

svensk lagbok

Självaste ordet juridik betyder läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Personer som jobbar med juridik kallas för jurister, men man kan också vara advokat om man har tagit de steg som krävs för att man ska kunna ha den titeln. Advokattiteln är nämligen skyddad i lag, och man behöver vara medlem i Sveriges Advokatsamfund om man ska ha rätt till att kalla sig för advokat. Vem som helst med juristexamen kan däremot arbeta som jurist. En jurist är expert på lagar och regler och hur de ska tolkas, och de jobbar med att lösa olika juridiska frågor på bland annat företag och i domstolsprocesser. Det ställs dock ganska höga krav även på jurister, eftersom man behöver gå igenom en ganska lång utbildning för att kunna ta juristexamen. För det första behöver man plugga tillräckligt på gymnasiet så att man får behörighet till att plugga vidare på universitet, och där behöver man sedan plugga i 4,5 år på juristprogrammet. För advokater krävs det samma utbildning men man behöver även ha minst 3 års erfarenhet som jurist, och man behöver sedan också gå en kortare utbildning för att man ska kunna ta advokatexamen. När man har tillräckligt med erfarenhet och utbildning kan man ansöka till Advokatsamfundet där de bestämmer om du är lämplig för att bli antagen eller inte.