RiVe Juridiska Byrå – Rättigheter och skyldigheter

Som arbetsgivare är det din skyldighet att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Detta har blivit en föreskrift som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften är framtagen som stöd för att ohälsa inte ska finnas på jobbet utan att man ska må bra och finns till för att skapa en bra arbetsmiljö.

Som arbetstagare har man både rättigheter och skyldigheter på sin arbetsplats både mot kollegor och mot arbetsgivaren. Det första och kanske viktigaste att veta är att man alltid har rätt till ett skriftligt anställningsavtal där det ska förekomma bland annat vad du ska få i lön, vilka arbetsuppgifter du ska utföra och anställningens längd med datum för både start och slut. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetstider som gäller. Vissa arbetsplatser har att man registrera sin arbetstid i vissa fall kan det vara viktigt att veta att det finns regler kring hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år. Denna lag heter arbetstidslagen. Frågor som berör arbetsgivaren och arbetstagaren kallas för arbetsrätt vilket är något som RiVe Juridiska Byrå håller på med dagligen. RiVe är nämligen Sveriges största specialistbyrå inom arbetsrätt och har många års erfarenhet av tillämpningar av lag och praxis. RiVe kan hjälpa dig vid eventuella tvister eller problem där någon av parterna bryter mot avtal eller liknande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *