Rive säkerställde socialsekreterarnas rättvisa

Rive Juridiska Byrå anförde vinnarna i Lex Sarah-skandalen. Ärendet gällde två socialsekreterare som tidigare varit anställda av Hedemora kommun för att arbeta med en ny enhet i kommunen, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld, eftersom de tidigare märkt en ökning av denna typ av ärenden. Två sociala sekreterare kommer att avskedas efter att de avslöjat allvarliga brister i kommunens liv och hälsa i budgeteringen av skyddsåtgärder.

Händelsen rapporteras i en s. k. Lex Sarah-anmälan, som är ett vanligare namn för 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen. Enligt denna lag måste alla vårdgivare av äldre eller funktionshindrade övervakas under god vård och leva under säkra förhållanden. Det står också klart i lagen att personalen måste rapportera brister. Lex Sarah-skandalen slutar med Rive, som går till tingsrätten för att vinna. Som ett resultat kommer båda socialarbetarna att få sina jobb tillbaka och den andra får ytterligare 28 månadslöner och skadestånd. Båda fick också tillbaka 12 månadslöner. Kommunen fick så småningom betala tre miljoner kronor till två socialsekreterare.

Rive är Sveriges största Arbetsrättsbyrå och innehar specialkompetens inom förhandling inom en rad olika områden som handlar om arbetsrättsliga frågor. Deras jurister besitter expertis om arbetsrätt, vilket bland annat kan hjälpa till att flytta hundratals arbetare runt arbetsförhållandena. Byrån verkar huvudsakligen inom tre områden. Dessa är en preliminär bedömning av ärendet, arbetsrättsliga förhandlingar och anställdas uppförandekoder. Dessutom så erbjuder Rive utbildningar inom arbetsrätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *