Truckförarutbildning ett lagkrav

Truckförarutbildning i Jönköping med Truckutbildarna
Truckförarutbildning i Jönköping med Truckutbildarna

Den anställde bör utföra en truckutbildning i Jönköping eller annan ort. Denna bör anordnas av en erfaren utbildningssamordnare för truckförarutbildningar. Det finns även truckutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Med en större utbildningssamordnare som exempelvis truckutbildarna.se. Då kan du utföra truckförarutbildning enligt deras höga standard på flertalet andra och mindre orter.

Det finns nämligen krav i AFS 2006:5 att en truckförare ska besitta rätt teoretiska samt praktiska kunskaper för att framföra en truck på en arbetsplats. Detta sker vanligtvis genom att man utför en truckförarutbildning med godkänt resultat och att man intygar detta till arbetsgivaren.

Det är däremot inte då bara för att truckföraren att påbörja arbetet utan det krävs ett körtillstånd från arbetsgivare. Ett körtillstånd kan återkallas på en arbetsplats om truckföraren inte följer företagets regler för truckförare. Det kan vara genom ett oaktsamt beteende där det finns risk för olyckor, eller om det händer en olycka som går att härleda till truckföraren.

Truckförarens skyldigheter vid framförande av truck

En truckförare måste se till att meddela sin arbetsgivare om personen fått det återkallat. I det flesta fall av körtillstånd för truckar krävs det alltmer att det finns ett körkort för fordon. Det finns undantag men på det flesta industrier och lager krävs detta i allt större utsträckning.

Truckföraren är allt oftare beroende av vanligt körkort

Ett oaktsamt beteende i trafiken kan således få konsekvenser även på arbetet. Om hälsan försämras kraftigt på den anställde så kan det krävas en hälsokontroll som ger klartecken för truckkörning. Det kan vara exempelvis synkontroll, att inte bära glasögon som truckförare om du normalt sett behöver är en risk. Det kan även gälla vissa sviktande hälsotillstånd.

En motviktstruck brukar väga kring 5 ton och att manövrera med dåligt seende, eller att veta med sig om att man har en sviktande hälsa. Detta kan göra att kontrollen över trucken inte är lika stor, även om det finns en truckvana.

Du kan lära dig mer om truckar och se vilka truckutbildningar som krävs för olika behörigheter hos exempelvis truckutbildarna.se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *