Lexbase – finns där för dig

Behöver du uppgifter om ett företag eller om en privatperson, mer specifikt om till exempel domar eller brottsmål, Då finns Lexbase där för dig. Lexbase är då en webbtjänst som tillhandahåller allmän information från svenska domstolar och andra myndigheter, tjänsten som Lexbase erbjuder används exempelvis mest av journalister för bakgrundskontroller eller undersökningar om olika evenemang.

Lexbase historia

Lexbase grundades 2013 när det upptäcktes att det saknades en juridisk databas som främst var öppen för allmänheten. Lexbases juridiska databas är tillgänglig för alla människor och företag som vill se offentliga handlingar från svenska domstolar. 2014 var Lexbase faktiskt den mest sökta söktermen på Google i Sverige och visade deras tillväxttakt.

Vad gör då Lexbase?

Genom att göra en sökning i Lexbase-databasen får du fram resultat, och därefter när du hittat rätt sen bland resultaten så kan du kolla på rapporten. Denna rapport ger detaljerad information om olika medverkande parter, händelseflödet, men även prövningen som gjorts i domstolen, mer specifikt ansvarande i domstolen och även domslut. Hela meningen kommer också att erhållas i PDF-format.

Den specifika typ av information som Lexbase tillhandahåller beror på vad du behöver, till exempel finansiell information (såsom aktier, tillgångar, skulder, kreditpoäng, kreditpoäng och all konkurshistoria) och information om alla brott. Vår detaljerade brottsliga kontroll informerar dig inte bara om din brottsbok utan ger också bättre information om internationella sanktioner.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *