Utbildning för arbetsmiljösamordnare inom byggbranschen

Har du ansvar för hälsa och säkerhet inom byggsektorn? Letar du efter en utbildning som ger dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att uppfylla din roll? Då är den här kursen perfekt för dig! Utbildningen för arbetsmiljösamordnare inom byggbranschen riktar sig till dem som ska ta emot och ansvara för att delegera arbetsmiljöuppgifter, både internt i ett företag och i rollen som samordnare av arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsfasen (BAS P) eller/och i genomförandeskedet (BAS U).

Bas P och Bas U lämpar sig också för fastighetsbolag, kommuner osv. som utför byggnadsarbeten.

Under kursen får du lära dig följande:

  • Den svenska arbetsmiljölagen och vad den innebär i praktiken
  • Hur man identifierar faror och bedömer risker inom byggsektorn
  • Hur man utarbetar och genomför arbetsmiljöplaner
  • Hur man kommunicerar effektivt med alla intressenter om hälso- och säkerhetsfrågor

Efter att ha avslutat kursen kommer du att kunna:

  • Förstå din roll och ditt ansvar som arbetsmiljösamordnare inom byggsektorn
  • Identifiera faror och bedöma risker i byggprojekt
  • Utveckla och genomföra effektiva hälso- och säkerhetsplaner
  • Kommunicera effektivt med alla intressenter om hälso- och säkerhetsfrågor

Så vad väntar du på? Anmäl dig på kravkompetens.com idag och se till att du och dina byggprojekt alltid följer de senaste hälso- och säkerhetsbestämmelserna!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *