Tänk på detta vid ställningsbygge

Ställningar, väderskydd och fallskydd från tobit.se
Ställningar, väderskydd och fallskydd från tobit.se

När du anlitar hantverkare eller om du har anställda som ska arbeta från ställning. Då är det bra att känna till vilka olika regler som gäller för arbeten från byggnadsställning. Samt vilka olika typer av ställningar som är godkända att arbeta från.

Det finns reglerat i lagtexter och en kunnig ställningsleverantör känner till vad som gäller. En leverantör av byggnadsställningar erbjuder endast ställningar som är godkända för användning.

Skillnader i regelverket för ställningar

Det finns olika regler för hur du får montera men även om du upplåter den till entreprenad om du är ställningsentreprenör. Det är viktigt att du ser till så att du använder din ställning på ett godkänt sätt. Samt söker rätt typ av tillstånd för att få använda din ställning för antingen privat bruk eller företags bruk.

Köper du en rullsställning eller en modulställning för privat bruk på egen tomt, så krävs det oftast inte tillstånd från myndighet. Men det kan vara bra att alltid kontrollera vad som gäller innan du köper in din ställning och påbörjar ditt renoveringsarbete.

Speciella säkerhetsföreskrifter för byggnadsställningar

Det finns speciella säkerhetsföreskrifter som gäller för byggnadsställningar och vikten av att följa dessa föreskrifter noggrant för att undvika olyckor.

Den ger också några specifika instruktioner för säker användning av ställningar. Detta är inklusive lastning av material och säkerställande av att ställningen är ordentligt stabiliserad.

Utbildningar för byggnadsställningar

Det krävs allt oftare utbildningar för arbeten och för att få arbeta på en byggarbetsplats. Att arbeta på stege brukar inte rekommenderas för hantverkare och byggnadsarbete. Därför krävs det allt oftare ställningsutbildningar och plattformsutbildningar.

För att bygga upp en ställning eller river krävs det numera ett utbildningsbevis som styrker att en kurs är utförd av den anställde. detta är för att undvika eventuella olyckor som annars lättare skulle kunna uppstå.

Som arbetsgivare bör du alltid uppdatera dig om vad som gäller innan du köper fallskydd och byggnadsställningar eller väderskydd för att använda yrkesmässigt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *