Fastighetsägarens skyldighet att brandsäkra byggnaden

Under årets mörkaste årstid plockar många fram levande ljus och lampor brinner ofta dygnet runt. Det är inget konstigt med det då vi behöver få någon form av ljus för att må bra. I takt med att det blir fler ljus i våra hem och fler elektriska prylar ökar även brandrisken vid en eventuell kortslutning eller ett stearinljus som tippar omkull. För de som bor i hyresrätter eller bostadsrätter är det fastighetsägaren som ska se till att det finns tillräckligt brandskydd i husen. Det finns lite olika brandskydd att välja mellan, men det allra bästa är en kombination av båda. Här nedan kommer vi ge en förklaring till de olika typer av brandskydd och brandtätningar som finns.

Aktivt brandskydd

Ett aktivt brandskydd brukar oftast bestå av brandvarnare, sprinklersystem och rökdetektorer som meddelar brandkåren om en pågående brand eller rökspridning. Den här typen av brandskydd kan i vissa fall släcka en mindre brand eller varna de boende om att det finns en pågående brand och de kan då ta sig ut innan branden tar fart.

Passivt brandskydd

Ett passivt fungerar lite annorlunda och hindrar främst hastigheten och spridningen av branden. Detta innebär att brandkåren kommer att hinna fram innan byggnaden är helt övertänd och innan brandens tar sig in till allas lägenheter. Ett passivt brandskydd är väldigt smidigt då det kan rädda stora delar av byggnaden i och med att branden stängs ute från andra lägenheter. Det passiva brandskyddet hindrar branden från att sprida sig genom ventilation och kabelstråk tack vare fogning, samt att det finns brandskyddsmålning som är en färg som kan stå emot en brand under en längre period.

Publicerat den
Kategoriserat som Tips

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *