Lagar i Sverige kring kemikaliehantering

Svensk kemikalielag är baserad på EU-lagstiftning och innehåller EU-förordningar och direktiv. EU-förordningarna gäller direkt för alla medlemsstater utan att ersätta dem med nationell lagstiftning.

EU: s REACH-förordning behandlar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och omfattar i princip alla ämnen. Bland annat föreskrivs i lagen att alla som släpper ut en produkt på marknaden måste göra ett systematiskt arbete för att kontrollera produktens kemiska innehåll och gradvis eliminera särskilt farliga kemikalier för att förhindra att faran ökar. Man kan enkelt kolla på farans trend genom säkerhetsdatablad för att få en uppfattning om vad man kan göra för att förhindra stora risker och andra faror.

Andra saker att tänka på

Andra exempel på EU -föreskrifter är CLP-förordningen, som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, och EU-förordningen om bekämpningsmedel och växtskyddsmedel. Däremot gäller inte EU-direktiv, till skillnad från EU-förordningar, automatiskt i medlemsstaterna, utan måste anges i svensk lag, förordning eller förordning. Sveriges kemilagar beskrivs i miljölagarna och kompletteras med bestämmelser som förtydligar lagarna på olika områden.

Vilka lagar gäller för ditt företag?

De specifika lagar och förordningar som gäller för ett visst företag beror på den roll det spelar i leveranskedjan, till exempel tillverkaren, distributören, importören eller slutanvändaren. Företag kan ha flera roller och är därför föremål för flera regler. För att underlätta för företag i detta område finns då kemikonsulter. Det beror också på produkten och vilken typ av produkt företaget säljer. Vissa typer av material har specifika regler. Detta är till exempel fallet med leksaker och elektroniska produkter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *